Loading Događaji

Napomena: za ovu akciju potrebna je dobra kondicija, aktivan hod

Od vremena neogena (otprilike pre 26 miliona godina) kraški procesi ali i tektonski poremećaji (depresije) načinili su od istočnog oboda južnog Kučaja veličanstveni Lazarev kanjon. On je jedan od „najneprohodnijih” kanjona u Srbiji, dugačak 5,5 km sa svoja četiri kraka Kovej, Vej, Demizlok i Mikulj i visinom od 300 – 500 metara, a najmanja širina kanjona je 4 m. Odlikuje se vertikalnim krečnjačkim stenama, jedinstven po raznovrsnosti površinskih i podzemnih oblika kraškog reljefa, kao što su kraške doline, vrtače, škrape, kamenice, pećinne i jame. Na području Lazarevog kanjona otkriveno je više od 70 speleoloških objekata, prvenstveno pećina i jama. Najznačajnije pećine su Lazareva i Vernjikica. Flora ovog područja 1,5 puta je bogatija od flora Nacionalnih parkova Kopaonika, Šare i Đerdapa, a pet puta raznovrsnija od flore čitave Srbije. Lazarev kanjoj je proglašen za Spomenik prirode i kao takav je pod zaštitom države. Ne prolazi se kanjonom reke pošto je to ne(moguća) misija, bar ne u proleće.

Polazak u nedelju 7. juna u 6:00 sati sa parkinga na početku Sarajevske ulice, doći bar 10 minuta pre polaska. Dolazak u selo Zlot predviđen je oko 9:00 časova. Posle kratke pripreme sledi polazak markiranom stazom do grebena Malinika, mestu zvanom Gaurafrđen fund. Sa ovog mesta pruža se fantastičan pogleda na četiri kraka Lazarevog kanjona kao i na planinu Rtanj, Tupižnicu, Veliki krš, Borski stol itd. Posle toga silazimo na Kovej do domaćinstva porodice Mustecić. Ako budemo imali sreće možda nađemo i vlaško zlato,a o čemu se radi neka ostane mala tajna.. U Beograd stižemo u kasnim večernjim satima. Tura nije tehnički zahtevna, ali podrazumeva neophodnu fizičku kondiciju. Ukupna dužina staze je oko 20 km, visinska razlika 650 metara.

Cena 2000 dinara (akontacijom od 1000 dinara obezbeđujete mesto i siguran polazak).

Organizator, vodič i narator Života Lazarević. Upis i prijava putem broja 064 169 99 27 poziv ili SMS, Vajber ili na e-adresu: zilijenvozd@yahoo.com. Prilikom prijave poželjna je akontacija,a  u slučaju odustajanja naći zamenu, u suprotnom novac se ne vraća. Prijavu i uplatu akontacije možete izvršiti i na sastanku planinarskog kluba četvrtkom od 19:00 časova, Vojvode Šupljikca 31 (Crveni krst) uz prethodnu konsultaciju sa vodičem.

Dokumenta: Lična karta, planinarska knjižica sa plaćenom članarinom za 2020. godinu.

Oprema: Planinarske cipele, kabanica, čeona lampa, štapovi, rezervna presvlaka, zaštita od sunca, dovoljnu količinu tečnosti, hrane, osmeh na licu i dobro raspoloženje.

Hrana: iz ranca

Vodič zadržava pravo izmene plana ili otkazivanja akcije u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Učesnici na akciju polaze na sopstvenu odgovornost, uz pridržavanje preporuka za nastavak trenažnog procesa u svim sportskim objektima vrhunskih sportista i ostalih sportista u sistemu sporta Republike Srbije, a sa ciljem primena mera prevencija i smanjenja rizika prenošenja virusa SARS-CoV-2, koje je doneo Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19,  kao i uz pridržavanje mera Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti Planinarskog Saveza Srbije: http://www.pss.rs/wp-content/uploads/2015/11/6-pravilnik-o-bezbednosti.pdf. Napominjemo da prema Zakonu o turizmu (član 86, stav 4) za putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.

Srećan je onaj kome je majka priroda dala lepotu, jer ga ona svugde preporučuje i on nije stranac… J. V. Gete