#Donacije

#Donacije 2022-04-23T19:26:13+00:00

Planinarski dom “Branko Kotlajić“ na Prokletijama je u vlasništvu PK Radnički iz Beograda i sagrađen je 1964. godine.
Dugogodišnja želja uprave kluba da se dom obnovi i modernizuje konačno je počela da se ostvaruje u jesen 2020.g.

Hajde da udružimo snage i privedemo posao kraju. Pomozite nam da završimo rekonstrukciju!

T

Primalac: Planinarski klub Radnički
Adresa: Đurićeva 3a, Beograd
Banka: OTP Banka
Račun: 325–9500600021008-76
Svrha uplate: Donacija za dom