Резервације

Резервације 2019-08-21T08:38:28+00:00

За сваки боравак у дому, било индивидуални или групни, неопходно је извршити благовремену резервацију. Резервације је могуће обавити у контакту са Бојаном Миловановићем или Mихаилом Лазићем.

Телефон: +381 64/1111-303 или +381 69 210-9830
Е-mail: rezervacije@pk-radnicki.rs

као и лично, на састанцима ПК Раднички у Београду, Војводе Шупљикца 31, Београд, четвртком у 19 часова.

Тренутни списак резервација је дат у табели:

 Период   Плaнинарски клуб Водич Број места
23-24.08.2019.  ПСД Копаоник – Београд Горан Јока 6
24-25.08.2019.  ПК Комови – Подгорица Ана Медојевић Пејовић 20
30-31.08.2019.  ПК Раднички Бојан Јелић 20
13-14.09.2019.  ПД Сува планина, Ниш Филип Филиповић 20