Резервације

Резервације 2018-08-16T13:48:34+00:00

За сваки боравак у дому, било индивидуални или групни, неопходно је извршити благовремену резервацију. Резервације је могуће обавити у контакту са Бојаном Миловановићем или Mихаилом Лазићем.

Телефон: +381 64/1111-303 или +381 69 210-9830
Е-mail: rezervacije@pk-radnicki.rs

као и лично, на састанцима ПК Раднички у Београду, Војводе Шупљикца 31, Београд, четвртком у 19 часова.

Тренутни списак резервација је дат у табели:

 Период   Плaнинарски клуб Водич Број места
10.8. – 15.8.  ПК Железничар – Ниш Иван Стојиљковић 9
12.8. – 15.8.  ПД Међимурје-Хрватска Жељко Пољак 9
17.8. – 18.8.  ПК Раднички-Београд Бојан Јелић 20