Резервације

Резервације 2020-11-10T22:25:04+00:00

За сваки боравак у дому, било индивидуални или групни, неопходно је извршити благовремену резервацију.

Резервације је могуће обавити у контакту са Бојаном Миловановићем:

Телефон: +381 64/1111-303 или +381 69 210-9830
Е-mail: rezervacije@pk-radnicki.rs

као и лично, на састанцима ПК Раднички у Београду, Војводе Шупљикца 31, Београд, четвртком у 19 часова.

Тренутни списак резервација је дат у табели:

 Период   Плaнинарски клуб Водич Број места