Rezervacije

Rezervacije 2020-11-10T22:25:04+00:00

Za svaki boravak u domu, bilo individualni ili grupni, neophodno je izvršiti blagovremenu rezervaciju.

Rezervacije je moguće obaviti u kontaktu sa Bojanom Milovanovićem:

Telefon: +381 64/1111-303 ili +381 69 210-9830
E-mail: rezervacije@pk-radnicki.rs

kao i lično, na sastancima PK Radnički u Beogradu, Vojvode Šupljikca 31, Beograd, četvrtkom u 19 časova.

Trenutni spisak rezervacija je dat u tabeli:

 Period   Planinarski klub Vodič Broj mesta