Rezervacije

Rezervacije 2019-08-21T08:38:28+00:00

Za svaki boravak u domu, bilo individualni ili grupni, neophodno je izvršiti blagovremenu rezervaciju. Rezervacije je moguće obaviti u kontaktu sa Bojanom Milovanovićem ili Mihailom Lazićem.

Telefon: +381 64/1111-303 ili +381 69 210-9830
E-mail: rezervacije@pk-radnicki.rs

kao i lično, na sastancima PK Radnički u Beogradu, Vojvode Šupljikca 31, Beograd, četvrtkom u 19 časova.

Trenutni spisak rezervacija je dat u tabeli:

 Period   Planinarski klub Vodič Broj mesta
23-24.08.2019.  PSD Kopaonik – Beograd Goran Joka 6
24-25.08.2019.  PK Komovi – Podgorica Ana Medojević Pejović 20
30-31.08.2019.  PK Radnički Bojan Jelić 20
13-14.09.2019.  PD Suva planina, Niš Filip Filipović 20