Istorijat

//Istorijat
Istorijat 2017-02-24T14:21:05+00:00

Planinarski klub “Radnički“ osnovan je 1949. godine, kao jedan od klubova Sportskog društva “Radnički“ u Beogradu. U brojčanom smislu, nikad nije bio masovan klub, pa je, kako u kom razdoblju, brojao od 50 do 200 članova, ali je uvek uživao izuzetno poštovanje u planinarskoj organizaciji kao jezgro alpinista i gorskih spasilaca. U tom smislu, istorija kluba tesno je povezana sa istorijom AOB-a, koji je i osnivan u našim prostorijama, i mahom od članova PD „Radnički“.
Planinarska istorija „Radničkog“ je veoma bogata. Alpinisti “Radničkog“ izvršili su niz prvenstvenih uspona, među kojima posebno mesto zauzimaju prvenstveni usponi na Prokletijama i Komovima u zimskim i letnjim uslovima 1952, 1956, 1957, 1961, 1962 godine i otkriće, ispitivanje i obrada grebena, vrhova i stena Karanfila i Vezirove Brade u crnogorskom delu Prokletija, u dolinama Grbaje i Ropojane. Jedan od najznačajnijih uspona je Kotlovska smer u Karanfilima, u masivu Prokletija, ispenjana još 1957. godine. Među planinarima „Radničkog“ su se posebno isticali Živojin Gradišar, Branko Bata Mitrašinović, Darko Vidanović, Branko Kotlajić, Zvonimir Blažina, Ivan Stojanović, Milorad Mirković, Velibor Stanišić, Dobrivoj Gaćeša, Miodrag Božinović, Radoljub Jevtić – Cike, Dobrica Lazić – Baća, Dušan Močilnik, Milan Matić, Radmila Panić, Milutin Rodić, Stojan Dimitrijević, Nikola Maljmo…
Krajem 20. veka, urađeno je više prečenja grebena Ljuljaševića Karanfila, uz uspon na Oblu Glavu (Zvonimir Blažina i Branislav Savić) 1983. godine. Zatim, prelaz “zimske ogrlice“ Karanfila (uspon kroz Krošnju na Severni Vrh, grebensko prečenje preko Srednjeg na Južni Vrh i silazak preko Kotlova – Nenad Galić, Milan Ljubojević i Branko Petrović), 1993/94. godine.

25. marta 2003. godine, naši planinari: Rade Pavlović, Lazar Dojčinović, Ljubomir Zagorac i Aleksandar Lukić, izvršili su prvenstveni zimski uspon na Kolac, najviši vrh Crne Gore (na Prokletijama, 2530 mnv). Grupa planinara na čelu sa Radetom Pavlovićem izvela je do sad najmasovniji zimski uspon na Očnjak a na vrh su izašla 2 planinara.
U međunarodne alpinističke podvige spada svakako savladavanje nejtežeg smera u Dolomitima – smera Comici – Dimai u severnoj steni Cima Grande di Lavaredo (3003 m) 1955. godine od strane Zvonka Blažine i njegovog austrijskog partnera. Zvonko Blažina i Vojislav Popadić izvršili su u teškim uslovima prečenje grebena Materhorna (4505 m) Uspon preko Lion grebena, a silazak Hernil grebenom 1956. godine. Prvi uspon planinara Srbije na Mon Blan izvršio je Ivan Stojanović sa stranim partnerom 1960. godine uz uspon na teško pristupačni Dan di Jean (4014 m). 1965. godine naveza Zvonko Blažina i Dušan Močilnik – Keli izvršila je prvo grebensko prečenje Mon Blana sa osvajanjem više vrhove preko 4000 m. Iste godine, ovo prečenje je u društvu francuskog partnera ponovio Ivan Stojanović.

Naši alpinisti Milan Ljubojević i Stevan Cupać bili su članovi ekspedicije AOB-a na najviši vrh severnih Anda – Uaskaran (6768 m) u Peru-u 1995. godine. Možda krunu dosadašnjih alpinističkih podviga predstavlja učešće naveze Zvonko Blažina – Živojin Gradišar u Jugoslovenskoj ekspediciji na Kavkaz 1964. godine, kada je posle trodnevnog uspona “traverzom majstora“ na Elbrus (5640 m), Pik Kavkaz, Bžeduh i Pik Slobodne Španije, izvršeno i petodnevno grebensko prečenje Užbe sa njena dva vrha Severnim (4695 m) i Južnim (4710 m) i kroz južnu stenu visoku preko 2000 m.
2003.godine, od 20.07. do 10.08. naši planinari su izvršili uspon na Mont Blan i Materhorn, uz uspone na Grosglokner, Grosvenediger i Gran Paradizo. Na Monblan su se popeli svih 7 naših članova: Nevena Mihajlović, Miloš Stojanović, Dragan Pavlović, Aleksandar Pačevski, Nikola Đurić, Ljubomir Zagorac i Aleksandar Lukić. Potom, na Materhorn izlaze Aleksandar Lukić, Ljubomir Zagorac i Nikola Đurić. 2004. Ljubo Zagorac je naš prvi član koji se popeo na Akonkagvu (6962 m).

2008. godine je Dragan Pavlović organizovao ekspediciju Pamir a najveću visinu od 6600 m je dostigao, naš član, Ljubiša Dojčinović. Iste godine je organizovao i ekspediciju na Ojos de Salado na Andima a najveća osvojena visina je 6150 m.
2009.god klub pod vođstvom Jagode Noveski i Zorana Decanskog osniva PODMLADAK u cilju edukacije , uključivanje dece od 3-15 godina u zdraviji način života i uključivanje u planinarske akcije koje sprovodi naš klub u saradnji sa drugim društvima iz Srbije .Za kratko vreme grupa ostvaruje zapažene rezultate za šta dobija i nekoliko priznanja za rad od PSS kao i drugih društva. Grupa iz godine u godinu , uključuje u rad mnoštvo dece koji će jednog dana postati ozbiljni planinari kao i održavati podmladak za neke nove generacije.Iste godine, Dragan Pavlović je organizovao uspon na Elbrus koji je bio jedan od najmasovnijih.

2010 naši visokogorci izlaze na Mont Blan: Jagoda Noveski , Aleksandar Tijanić , Darko Torgašev , Aleksandar Milenković . 2011 Aleksandar Tijanić u zimskim uslovima osvaja Triglav i Gran Paradiso 4061 m. Takođe iste godine Bojan Milovanović izvodi naše planinare , Jagodu Noveski , Darka Torgaševa , Predraga Milanovića i Životu Lazarevića na Kastor 4226 m i Gran Paradiso. 2012 Aleksandar Damjanović osvaja Akonkagvu 6962 m a u izuzetno teškim uslovima Darko Torgašev Jalovec (2645 m).

2012 godine radi promene zakona o sportu , kao i radi usklađivanja sa PSS -om, i UIAA, društvo prelazi u Klub, tj postaje Planinarski Klub Radnički.
2014 godine,povodom 65 god. od osnivanja, klub organizuje ekspediciju „Pamir 2014“ u kojoj učestvju tri naša člana sa dostignutom visinom:
Aleksandar Damnjanović 7134 m „Lenjin Vrh“
Aleksandar Lukić 7134 m „Lenjin Vrh“
Aleksandar Tijanić 6600 m „Razdelnaja Vrh“
Za postignuti uspeh isti učesnici dobijaju zvanje od Sportskog Saveza Srbije.
Vrhunski sportisti Medjunarodnog ranka i Vrhunski sportista Nacionalnog Ranga.

Moramo da pomenemo da je Dr Ivan Stojanović bio je u više mandata predsednik Komisije Gorske službe spasavanja pri PSS, a Zvonimir Blažina prvi alpinistički instruktor saveznog ranga za alpinizam i GSS i prvi predsednik našeg planinarskog kluba.
Najzad, naš klub, slobodno možemo reći, prednjači i u izdavačkoj delatnosti, izlaženje “Biltena“ koji obuhvata aktuelne teme vezane za članove, organizaciju i akcije kluba. Zatim, izdali smo planinarski vodič „GRBAJA“, autora Branka Kotlajića i Radonje Šekularca. Knjiga je formata A5, ima preko 100 strana i oko 50 fotografija , sa grebenskom kartom Grbajskih Prokletija, kao i panoramskom fotografijom Prokletija sa označenim vrhovima. Branislav Cerović, dugogodišnji član “Radničkog“, bio je koautor prvog vodiča po Durmitoru, 1938 godine, a 1979. godine, priredio je drugo izdanje, kao i specijalnu kartu Durmitora u razmeri 1:25000.