Organi Kluba

//Organi Kluba
Organi Kluba 2022-04-19T10:57:37+00:00

Upravni odbor:
1. Aleksandar Lukić – predsednik
2. Jelena Karamarković – potpredsednik
3. Bojan Jelić – načelnik
4. Zorica Jurišić – sekretar
5. Goran Avramović – član

Nadzorni odbor:
1. Lazar Dojčinović
2. Ivan Mrkić
3. Jelena Mitić

Veće časti:
1. Draško Dimitrijević
2. Miodrag Kovačević

3. Bojana Nedeljković