Organi Kluba

//Organi Kluba
Organi Kluba 2019-03-18T11:21:08+00:00

Upravni odbor:
1. Mihailo Lazić – predsednik
2. Života Lazarević – potpredsednik
3. Bojan Milovanović – načelnik
4. Aleksandar Lukić – sekretar
5. Bojan Jelić – član

Nadzorni odbor:
1. Ivan Mrkić
2. Goran Avramović
3. Lazar Dojčinović

Veće časti:
1. Dragan Marković
2. Draško Dimitrijević
3. Zoran Mitrović