Годишња скупштина Планинарског клуба „Раднички“

//Годишња скупштина Планинарског клуба „Раднички“

На састанку Управног одбора Планинарског клуба „Раднички“ дана 07.02.2019. године, на основу члана 19. и 21. Статута, донета је ЈЕДНОГЛАСНА

О    Д    Л    У    К    А

да се РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА планинарског клуба „РАДНИЧКИ“ одржи дана 28. фебруара 2019. године у 19. сати, у сали СД Раднички.

Предлаже се следећи дневни ред:

 1. Отварање Скупштине, усвајање дневног реда, избор радних тела Скупштине: верификациона комисија, радно председништво: председавајући, записничар и оверачи записника.
 2. Извештај верификационе комисије и усвајање извештаја.
 3. Извештај Управног  одбора  о  раду  Клуба  у  2018. години, извештај Начелништва за 2018. годину и финансијски извештај.
 4. Извештај Већа  части.
 5. Извештај Надзорног одбора.
 6. Дискусија о поднетим извештајима, усвајање извештаја.
 7. Предлог замене чланова Управног одбора.
 8. Дискусија о предлогу замене чланова Управног одбора, усвајање предлога за нову Управу Клуба.
 9. Предлог плана рада Клуба за 2019. годину и финансијски план ПК „Раднички“.
 10. Усвајање предложених планова.
 11. Разно.

МОЛЕ СЕ СВИ ЧЛАНОВИ КЛУБА ДА У ШТО ВЕЋЕМ БРОЈУ ПРИСУСТВУЈУ СКУПШТИНИ

2019-02-08T16:22:54+00:00