Godišnja skupština Planinarskog kluba „Radnički“

//Godišnja skupština Planinarskog kluba „Radnički“

Na sastanku Upravnog odbora Planinarskog kluba „Radnički“ dana 07.02.2019. godine, na osnovu člana 19. i 21. Statuta, doneta je JEDNOGLASNA

O    D    L    U    K    A

da se REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA planinarskog kluba „RADNIČKI“ održi dana 28. februara 2019. godine u 19. sati, u sali SD Radnički.

Predlaže se sledeći dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine, usvajanje dnevnog reda, izbor radnih tela Skupštine: verifikaciona komisija, radno predsedništvo: predsedavajući, zapisničar i overači zapisnika.
 2. Izveštaj verifikacione komisije i usvajanje izveštaja.
 3. Izveštaj Upravnog  odbora  o  radu  Kluba  u  2018. godini, izveštaj Načelništva za 2018. godinu i finansijski izveštaj.
 4. Izveštaj Veća  časti.
 5. Izveštaj Nadzornog odbora.
 6. Diskusija o podnetim izveštajima, usvajanje izveštaja.
 7. Predlog zamene članova Upravnog odbora.
 8. Diskusija o predlogu zamene članova Upravnog odbora, usvajanje predloga za novu Upravu Kluba.
 9. Predlog plana rada Kluba za 2019. godinu i finansijski plan PK „Radnički“.
 10. Usvajanje predloženih planova.
 11. Razno.

MOLE SE SVI ČLANOVI KLUBA DA U ŠTO VEĆEM BROJU PRISUSTVUJU SKUPŠTINI

2019-02-08T16:22:54+00:00