Pre polaska

Pre polaska 2022-07-15T14:06:29+00:00

Bilo da planirate individualni ili grupni boravak u domu, morate smeštaj blagovremeno rezervisati u Beogradu.

Rezervacije možete obaviti u kontaktu sa Bojanom Milovanovićem ( +381 64/1111-303 ili +381 69 210-9830, e-adresa: rezervacije@pk-radnicki.rs), kao i lično – na sastancima PK „Radnički“ u Beogradu, ulica Đurićeva 3a, četvrtkom od 19 časova.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko želite da planinarite unutar teritorije Albanije morate da dobijete saglasnost granične policije.

Obrazac (koji se može preuzeti u produžetku) treba popuniti i sa kopijama pasoša ili ličnih karti poslati na neku od sledećih adresa:

igpberane@t-com.me
ispgranicneberane@policija.me

Nakon toga bićete obavešteni gde i kako da preuzmete saglasnost.

Saglasnost je potrebno tražiti minimum 15 dana pre dolaska i možete je tražiti pojedinačno ili grupno.

Kontakt telefoni:

Komandir stanice granične policije Plav u Plavu
+38267184960 Skender Barjaktarević

policajac – vođa sektora
+38267184188 Gutić Rahman

Odeljenje granične bezbednosti Berane, policijski službenik
+38269825211 Budimir Kastratović

Do policijske stanice Plav doći ćete tako što ćete posle benzinske pumpe skrenuti desno i produžiti Jezerskom ulicom oko 600m.
Stanica granične policije nalazi se na adresi Korita b.b.