Rezervacije

Rezervacije 2022-08-15T13:17:03+00:00

Za svaki boravak u domu, bilo individualni ili grupni, neophodno je izvršiti blagovremenu rezervaciju.

Za rezervacije obavezno  kontaktirati Bojana Milovanovića:

Telefon: +381 64/1111-303 ili +381 69 210-9830
E-mail: rezervacije@pk-radnicki.rs

kao i lično, na sastancima PK Radnički u Beogradu, Vojvode Šupljikca 31, Beograd, četvrtkom od 19 časova.

Trenutni spisak rezervacija je dat u tabeli:

Period

Planinarski klub Vodič Broj mesta
       
18-21.08.

24-26.08

26-28.08.

09-11.09.

16-18.09.

ŽPK ,,Dr Radivoj Simonović“ Sombor

Ante Romac

PD Jelenak Pančevo

PK Radnički

PD Vis

Mira Grković

 

Milan Piperski

Marko Grujić

Dejan Dujmović

20

16

40 

20

16