Rezervacije

Rezervacije 2021-04-18T11:56:13+00:00

Važno:

Dom je trenutno u rekonstrukciji i biće dostupan za korišćenje od 05.07.2021!

Za svaki boravak u domu, bilo individualni ili grupni, neophodno je izvršiti blagovremenu rezervaciju.

Rezervacije je moguće obaviti u kontaktu sa Bojanom Milovanovićem:

Telefon: +381 64/1111-303 ili +381 69 210-9830
E-mail: rezervacije@pk-radnicki.rs

kao i lično, na sastancima PK Radnički u Beogradu, Vojvode Šupljikca 31, Beograd, četvrtkom u 19 časova.

Trenutni spisak rezervacija je dat u tabeli:

 

 

 Period   Planinarski klub Vodič Broj mesta
17-19.09.2021. PK Vrbica, Velika Plana   20