Rezervacije

Rezervacije 2023-03-17T14:54:32+00:00

Za svaki boravak u domu, bilo individualni ili grupni, neophodno je izvršiti blagovremenu rezervaciju.

Za rezervacije obavezno  kontaktirati Bojana Milovanovića:

Telefon: +381 64/1111-303 ili +381 69 210-9830
E-mail: rezervacije@pk-radnicki.rs

kao i lično, na sastancima PK Radnički u Beogradu, Vojvode Šupljikca 31, Beograd, četvrtkom od 19 časova.

Trenutni spisak rezervacija je dat u tabeli:

Period

Planinarski klub Vodič Broj mesta
10-12.03.

01-02.04.

28.04-02.05.23.

02-04.06.23

06-09.07.23.

27-30.07.23.

11-13.08.23.

18-20.08.23.

24-27.08.23.

08-10.09.23.

06-08.10.23.

13-15.10.23.

 

PSK Spirit

PK Radnički 

PK Radnički

PK Radnički 

HPD Bršljan-Jankovac, Osijek

PD Josif Pančić

PD Jelenak Pančevo

PSD Horizonti

PK Radnički 

PSD Stara Pazova 

PK Radnički 

Ante Romac

Strahinja Marjanović

Bojan Milovanović

Una Matko

Vodiči kluba

Stevo Malinović

Tadija Dimitrijević

Dragan Đerić

Branimir Šoškić

Isidora Radonjić

Goran Joka

Aleksandar Lukić 

10

9

ceo dom

ceo dom

ceo dom

9

ceo dom

ceo dom

ceo dom

20

20

20