Rezervacije

Rezervacije 2023-05-31T10:37:19+00:00

Za svaki boravak u domu, bilo individualni ili grupni, neophodno je izvršiti blagovremenu rezervaciju.

Za rezervacije obavezno  kontaktirati Bojana Milovanovića:

Telefon: +381 64/1111-303 ili +381 69 210-9830
E-mail: rezervacije@pk-radnicki.rs

kao i lično, na sastancima PK Radnički u Beogradu, Đurićeva 3a, Beograd, četvrtkom od 19 časova.