Postani član

/Postani član
Postani član 2023-01-13T10:41:35+00:00

Ako želite da se priključite našim akcijama i druženju na planinama širom sveta, morate biti član Planinarskog saveza Srbije. Ukoliko niste učlanjeni, to možete uraditi u našem ili bilo kom drugom klubu.

Učlanjenje se vrši na dva načina:

  1. direktno-dolaskom u klub, popunjavanjem Evidencionionog lista i uplatom na licu mesta (preuzmite formular OVDE
  2. elektronskim putem- popunjen Evidencioni list pošaljite na e-adresu: info@pk-radnicki.rs  (preuzmite formular OVDE) , a uplatu izvršite na račun Kluba: 325-9500600021008-76 (primalac: PK Radnički; adresa: Đurićeva 3a, Beograd; svrha uplate: članarina)  

Nakon izvršene uplate, obavezno poslati dokaz o uplati.

Napomena: popunite samo polja za koje znate podatke, ostala polja popunjava klub ili PSS

Cenovnik za učlanjenje:

1600 dinara za odrasle (1500 din. markica sa osnovnim osiguranjem za tekuću godinu +100 din. izrada članske kartice)

– 1100 dinara za maloletna lica (1000 din. markica sa osnovnim osiguranjem za tekuću godinu +100 din. izrada članske kartice)

3400 dinara za odrasle (3300 din. markica sa II stepenom osiguranja za tekuću godinu +100 din. izrada članske kartice)

3200 dinara za maloletna lica od 14-18 godina (3100 din. markica sa II stepenom osiguranja za tekuću godinu +100 din. izrada članske kartice)

*Više o uslovima osiguranja: https://pss.rs/o-savezu/komisije/komisija-za-preventivu-i-bezbednost-u-planinama-kpb/

Podaci sa evidencionih listova za koje je plaćena članarina, unose se u zajedničku bazu PSS  koji potom unosi podatke na članske kartice i dostavlja ih Klubu zajedno sa markicama za kalendarsku godinu.

Po dobijanju članskih kartica od strane PSS, obaveštavamo vas o istom, nakon čega ih možete preuzeti u klubu.

Obnova članstva:

Ukoliko ste već član kluba potrebno je da svake godine izvršite obnovu članstva kupovinom markice za kalendarsku godinu. Markica se preuzima u klubu i mora se zalepiti na poleđinu vaše članske kartice. Klub unosi broj markice u bazu podataka PSS i tek tada je vaše članstvo obnovljeno. 

Cenovnik za obnovu članstva:

– 1500 dinara za odrasle (markica sa osnovnim osiguranjem za tekuću godinu)

– 1000 dinara za maloletna lica (markica sa osnovnim osiguranjem za tekuću godinu)

3300 dinara za odrasle (markica sa II stepenom osiguranja za tekuću godinu) obavezno najaviti upravi kluba 7 dana ranije

3100 dinara za maloletna lica od 14-18 godina (markica sa II stepenom oiguranja za tekuću godinu) obavezno najaviti upravi kluba 7 dana ranije

*Više o uslovima osiguranja: https://pss.rs/o-savezu/komisije/komisija-za-preventivu-i-bezbednost-u-planinama-kpb/

Ostale informacije

Ako ste član nekog drugog kluba sa plaćenom članarinom u tekućoj godini, a želite da pređete u Radnički, prema Članu 13. Statuta PSS-a, neophodno je doneti ispisnicu, odnosno potvrdu da su sve obaveze prema tom klubu regulisane, a zatim se pristupa učlanjenju u novi klub.

Svi članovi imaju povlastice koje pruža Planinarski Savez Srbije: povlašćene cene prilikom boravaka u planinarskim domovima u Srbiji i inostranstvu – negde i do 50% popusta na cenu noćenja, povlašćene cene za grupna putovanja, osiguranje u slučaju nezgode i mnoge druge pogodnost koje možete pogleti na sajtu PSS https://pss.rs/ (ići na dno stranice- “Naši sponzori“) 

Sastanci  u našem Klubu su četvrtkom od 19:00 do 20:30  na adresi Đurićeva 3a (objekat iza Univereksport marketa, ulaz na braon vrata, potkrovlje iznad restorana “Radnički“)

Sve dodatne informacije možete dobiti na info@pk-radnicki.rs.